Medische Basiskennis

De MBK kan als losse module worden gevolgd.

Instromen is bij de start van elk lesblok mogelijk.

Wanneer:

Zaterdag van 09.30 – 17.30

Proefles op 17 september

Bijdrage: € 100 per lesdag

Opleiding 30 EC € 995,00 per lesjaar (2-jarig programma)

Opleiding 10 EC € 375,00 (module van 4 lesdagen)

10 % korting voor (oud)studenten

5 november 2022: Rode vlaggen / Casuïstiek

19 november 2022: Workshop Verslavingen

11 maart 2023: Rode vlaggen / Casuïstiek

22 april 2023:  Workshop Bijna doodervaringen

MBK 30 EC

Je volgt een twee-jarig traject bestaande uit 6 lesblokken te weten algemene basiskennis, anatomie, fysiologie, pathologie van de verschillende lichaamsstelsels, rode vlaggen en psychologie. Je volgt 3 lesblokken per studiejaar. Ter voorbereiding van de lessen krijgt de student vragenlijsten en casuïstiek aangereikt welke formatief getoetst worden. Alle lesblokken worden afgesloten met een summatief examen, dat wil zeggen met een cijfer beoordeeld.

MBK 10 EC

De Module MBK 10 EC bestaat uit 4 lesdagen waarvan 2 lesdagen met een specifiek thema zoals bijvoorbeeld Verslavingen en Bijna doodervaringen en 2 dagen waarin Rode vlaggen en Casuïstiek aan de orde komen. Voor deze module maak je 2 opdrachten en geef je 2 keer een presentatie over een zelfgekozen ziektebeeld. 

Shiatsu School Den Haag 
Mient 277
2564 KM DEN HAAG 

R O U T E K A A R T

Algemene Voorwaarden
Annuleringsvoorwaaren
Privacy Statement 

Copyright © 2022.
All Rights reserved.

Graphic & Website Design:  MiroStudio